ارسال سفارشات شهرستان فقط از طریق ترمینال انجام میشود و به دلیل اینکه کالاها شکستنی میباشند ارسال از طریق تیپاکس و پست نداریم.